سلولیت یا همان ظاهر پوست پرتقالی که اکثرا روی ران ایجاد میشود یکی از مشکلات بزرگ خانم هاست.

با مصرف سبزیجات بیشتر،کاهش مصرف فست فود و شیرینی جات؛داشتن پیاده روی منظم،اجتناب از نشستن طولانی مدت و ماساژ ران ها میتوان تا حد زیادی از ایجاد سلولیت جلوگیری کرد.